top of page

חיים טובים

2007 - 2019

בעבודותיי אני בוחנת את מרכיבי החלום על בסיס תיאוריות פרוידיאניות, אני מפרקת אותו ובונה אותו מחדש, הופכת  חלום למציאות ומציאות לפנטזיה.

הסדרה "חיים טובים" היא פרויקט צילומי תיעודי. מזה למעלה מעשור, אני מצלמת סצנות, נופים וטבע דומם באתרים ואירועים של האליטות הכלכליות בארץ ובעולם. הסצנות מציעות הצצה לתרבות שנבנית סביב אורח החיים של קבוצה זו. הסדרה מייצגת את התהליכים השאיפות והתשוקות המבוססים על התפיסה הקפיטליסטית, ומונעים על ידי תומכי תרבות הצריכה. קשה להתעלם מנקודת המבט האירונית והביקורתית על תרבות זו המופיעה באמצעות סדרת התצלומים הזו.

privileged lives: Gallery
bottom of page