top of page

Pole Dance

2016

ניתן להתייחס לסדרה "POLE DANCE"  - כייצוג הדחפים הקמאיים הבסיסיים ביותר, יצרים אפלים, יחסי משיכה ודחייה פיתוי העונג אסור. ריקוד על עמוד הינה טכניקת אקרובטיקה שהתפתחה כספורט וריקוד לפני כ 800 שנים במזרח (הודו וסין) התגלגלה למופעי קרקס ברחבי אמריקה בשנות העשרים של המאה הקודמת ומשם למועדוני חשפנות. הדימויים שיצרה ורד עושים שימוש בידע המוקדם של הצופה אודות הז'אנר ליצירת דימויי של פסאודו-פיתוי, אך הפיתוי הנ"ל חמקמק ומרובד ואינו מתמסר בקלות לעיני הצופה. בדימויים אלו שוכנים יחדיו הפיתוי, הסכנה, הבדידות והמשחק, ארוזים במעטפת של אסתטיקה מינימליסטית ומסתורית.

Pole Dance: Gallery
bottom of page