top of page

אורות ניאון

2015 - 2018

סדרת עבודות הנאונים שנוצרו בהשפעה של פופ ארט מנתקת את התצלום מהמציאות היומיומית ומאירים אותה באור יקרות , אולם כפי שאור הפנס מאיר בחשכה ויחד עם זאת מטיל צללים, כך גם בעבודות הניאון ניתן להבחין בדמויות המושחרות כאלמנט רפיטטיבי המזכיר את קיומו של האפל בבחינת עליה וקוץ בה. 

Neons: Gallery
bottom of page