top of page

קליידוסקופ

2015

המילה "קליידוסקופ" לקוחה מהשפה היוונית ופירושה "צופה בתמונה יפה". קליידוסקופ הוא מכשיר אופטי/משחק ילדים המבוסס על צורות סימטריות בשלל צבעים כשכל סיבוב של הגליל מציג תבנית חדשה מתוך מגוון של צבעים ותבניות שמשתנה.

רוזן מצלמת, כדי להנציח את הרגע, המצלמה בשבילה היא כרטיס זיכרון וכמו הקליידוסקופ כל צילום שלה ,משקף את אישיותה,יוצא מתוך מגוון רב של עושר צבעוני ודימויים ומציג דימוי חדש יחודי ושונה. מדובר בצילומים המשקפים את תפיסתה של רוזן לנושא עולם המשחקים והילדות הן בהיבט הצבעוני והאדריכלי והן בהיבט האמנותי. התערוכה מהווה עבורה מחקר של משחק ותהייה.

Kaleidoscope: Gallery
bottom of page