top of page

...זה היה רק חלום

2017

להתעורר מסיוט באמצע הלילה, לקרוא לאמא, היא ניגשת, מלטפת את הראש, מנחמת, אין דאגה, זה היה בסך הכל חלום...

ברגעים קשים, ניתן להגדיר משאלה אחת שעשויה להתאים לכולם, להתעורר ולהבין שזה היה בסך הכל חלום. בתערוכה זו, ורד רוזן בוחנת את מרכיבי החלום, מפרקת אותו ובונה מחדש, הופכת חלום למציאות ואת המציאות לפנטזיה. התערוכה מהווה המשך ישיר לשפה שהחלה לבנות ורד כבר בתערוכתה הקודמת "קלידוסקופ", הבאה לידי ביטוי הן בפן האסתטי והן בפן התמטי- האלמנט המשחקי, הדו משמעי במתכוון חוזר ומופיע גם בעבודותיה החדשות.

Ho the places you'll go...: Gallery
bottom of page