top of page

שעשועי ילדות

2009-2020

בסדרת תצלומים זאת אני מתעדת אלמנטים שאהובים עלי מילדותי - גני שעשועים, כדורים פורחים וזיקוקים. מעולם לא התעייפתי מהחוויה החושית והרגשית האינטנסיבית שמקורה באורות הבוהקים בשלל צבעים, הצלילים החזקים והחגיגיות שנלווית לכך.

Kaleidoscope: Gallery
bottom of page