top of page

Ho the places you'll go...

2018 - 2019

בתערוכה "Oh The Places You'll Go…" יוצרת ורד רוזן עבודות של צילום מעובד, אליהן ניתן להתייחס כסוג של "אדריכלות מנטאלית". באמצעות צילום ועיבוד דיגיטלי, היא יוצרת שילוב בין מקומות שונים בעולם. האווירה בדימויים אופטימית וסוריאליסטית, החללים מבוססי זיכרון, דיספונקציונליים ומרוקנים מתוכנם.

היצירות מבוססות על אלבום התמונות האישי של רוזן, מקומות בהם הייתה וחוויות שחוותה. באופן זה יצרה ורד ארכיון עצום שנראה כי השתבש ומתוך שיבוש זה נוצרים עולמות בהם הכל משתלב, אפריקה אסיה ואירופה, מזרח ומערב, הפנים והחוץ, השלם והשבור. עולמות של שמחה, ללא דאגות או צרות, ללא מלחמות או מחסור, עולמות של שפע. חוויית היצירה מבוססת הזיכרון מעלה שאלות שונות, שאלות של אוטנטיות וזהות, שאלות של גבולות שבין האישי והקולקטיבי, האם אלו זיכרונות אישיים או הקרנה של רסיסי זיכרון קולקטיבי שנטמעו והפכו לאישיים?

סדרת עבודות זו, מבוססת על דיפטיכונים, צורתם העגולה שוברת את מוסכמות הדימוי הפנורמי ובאותו זמן יוצרת דימוי סטריאוסקופי משובש בו אין כל זהות או סימטריה בין שני הצדדים, אולם הם עדיין משפיעים זה על זה ומאפשרים קריאת עומק אלטרנטיבית של המציאות הנשקפת מהם.

עבודות אלו הן תוצר של פנטזיה מבוססת מציאות, הן מתוכננות, נרקמות לאט וביד בטוחה. מהוות התפתחות מעניינת למכלול יצירתה העוסקת בהשפעות של הזיכרון, התת מודע, היצרים והפנטזיות על תפיסת המציאות. בתערוכה זו חוזרת ורד רוזן ומאחה את חלקיקי החלום. תופרת ביד אמונה חלקי תודעה, מצרפת אותנו להמשך מסעה.

Ho the places you'll go...: Gallery
bottom of page